המחנכים כמאמנים וכמגשרים

 

  • הציר המארגן של ההשתלמות הינו שילוב של תכנים מעולם הגישור והאימון

  • המפגשים ברובם סדנאיים, יעסקו במגוון נושאים כמו: תקשורת בין אישית, סוגי הקשבה, אימון, גישור, שיתוף פעולה, לכידות קבוצתית, מעגלי שיח, אמפטיה, הכלה, העצמה, עוצמות  וחוזקות.

  • בקורס משולבים: יצירות ספרות, כמו: "תופסי וגונבי החלומות", "ארבע ההסכמות". קטעי סרטים וסרטונים,

  • שילוב קלפים ומשחקים מקוריים פרי פיתוחה של ד"ר חיננית לויפר פלד          

סדנאות, ימי עיון, השתלמויות מוסדיות לבתי הספר בזיקה לתכנים מעולם הגישור והאימון