מה בין עמית לעימות

ניהול קונפליקטים, תקשורת בין אישית, מעגלי שיח והקשבה, התמודדות עם דילמות בארגונים

 • שימוש במיומנויות התקשורת תוך התבססות על מודלים וזיהוי הסגנון האישי
   

 • אפקטיבית בתקשורת/ תקשורת אפקטיבית- התמודדות עם "קצר" תקשורתי
   

 • אסרטיביות- מהי אסרטיביות, מה בין אסרטיבי לאגרסיבי, פערים מגזריים, תרבותיים ובין המינים.
   

 • תקשורת הורים- ילדים, הקשבה, אמפתיה, הכלה
   

 • מיומנות ושמה אמנות- שאילת שאלות, שאלות פתוחות/סגורות. ההבדל, היתרונות/החסרונות. מתי נכון להשתמש בכל סוג